Paragrafen

Grondbeleid

Op 29 mei 2017 is de Nota grondbeleid 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin komen de instrumenten voor grondbeleid aan de orde en worden de relevante regelgeving en financiële aspecten belicht. In de nota zijn ook de grondprijzen opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21