Bijlagen

Aangenomen Amendementen & Moties Raad

Amendement 1:

Amendement 2:

Amendement 3:

Amendement 4:

Amendement 5:

Motie 2

Motie 3

Motie 6

Motie 7

Motie 8

Motie 9

Motie 10

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21