Programma's

Gemeentefinanciën

Volle kracht vooruit, de speerpunten

Wij voeren een gedegen financieel beleid om onze ambities te kunnen realiseren en de dienstverlening vanuit de gemeente richting bewoners en ondernemers te verbeteren. Wij streven er naar de lastendruk te verlagen dan wel zoveel mogelijk binnen de perken te houden.

Lasten € 1.308.255
Baten € -38.490.855
Saldo € -37.182.600
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21