Bijlagen

Vaste activa

Activa module

   Omschrijving activum

Boekwaarde per 31-12-2021

Afschrijving/ aflossing 2022

Rente lasten 2022

Kapitaal lasten 2022

Boekwaarde per 31-12-2022

381

Stimuleringsregeling versterking centrum Gennep

100.000

10.000

1.500

11.500

90.000

A113

Totaal bijdrage aan activa in eigendom van derden

100.000

10.000

1.500

11.500

90.000

360

Grond Ven-Zelderheide

205.000

0

3.075

3.075

205.000

393

Grond Kindcentrum Picardie

500.000

0

7.500

7.500

500.000

A121

Totaal gronden en terreinen met economisch nut

705.000

0

10.575

10.575

705.000

14

Bouw sporthal Picardie

590.248

49.187

8.854

58.041

541.061

16

Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, voorbereidingskrediet

90.000

3.750

1.350

5.100

86.250

17

Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare

969.689

37.322

14.545

51.868

932.367

31

Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie

36.308

9.077

545

9.622

27.231

32

Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti

117.442

9.034

1.762

10.796

108.408

34

Nieuwbouw kleuterschool Gennep-Zuid 1983

9.473

9.472

142

9.614

1

37

Vervanging gevelkonstruktie "De Ratel"

27.791

2.779

417

3.196

25.012

38

Bouw 4e lokaal de Goede Herder

16.203

1.620

243

1.863

14.583

43

Verbouw basisschool de Heggerank

35.339

4.417

530

4.947

30.922

46

Renovatie basisschool Milsbeek

119.925

11.992

1.799

13.791

107.933

47

Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink

109.312

8.409

1.640

10.048

100.903

48

Aanv.uitbreiding de Brink+uitbr.1e inr. 8e+9e groep

8.221

587

123

711

7.634

49

De Brink, Tijdelijke uitbreiding huisvesting 13e groep

41.293

8.259

619

8.878

33.034

50

Nieuwbouw kleuterschool Ven-Zelderheide

2.108

2.108

32

2.139

0

52

Ratel: verbouwing

21.554

1.134

323

1.458

20.420

54

Uitbreiding SO-MLK  Dr. Van Gilsschool

0

0

0

0

0

55

Huisvestingsvoorz.Augustinusschool

5.856

586

88

673

5.271

58

Wijkaccommodatie Gennep-Zuid

6.671

1.668

100

1.768

5.003

59

Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid

10.029

930

150

1.080

9.100

60

Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid

52.193

7.255

783

8.038

44.939

61

Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost 

22.543

5.636

338

5.974

16.907

62

Uitbr. "De Uitkomst"(incl.peutersp.zl.) Ven-Zelderheide

25.175

1.481

378

1.859

23.694

63

Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis

234.086

18.248

3.511

21.760

215.837

66

Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek

33.141

2.209

497

2.707

30.932

68

Aanpassing Markt 1

55.546

3.009

833

3.842

52.537

72

Nieuwbouw ZMLK school Augustinusschool

567.073

33.362

8.506

41.868

533.711

73

Renovatie en aanpassing  voorm.Dr.van Gilsschool

0

0

0

0

0

76

Ratel uitbreiding 9e groep

134.508

7.079

2.018

9.097

127.428

77

Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti

38.460

2.561

577

3.138

35.899

Activa module

   Omschrijving activum

Boekwaarde per 31-12-2021

Afschrijving/ aflossing 2022

Rente lasten 2022

Kapitaal lasten 2022

Boekwaarde per 31-12-2022

79

Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein

498.820

27.609

7.482

35.091

471.211

80

Bibliotheek Speel-O theek

4.345

241

65

307

4.104

81

Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1

1.512.765

126.181

22.691

148.872

1.386.584

82

Nieuwbouw Gemeentewerf 

1.446.196

57.987

21.693

79.680

1.388.208

85

Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a.

265.151

12.626

3.977

16.603

252.524

86

Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting

420.000

17.500

6.300

23.800

402.500

87

Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen

90.000

3.750

1.350

5.100

86.250

88

Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep 

100.058

4.765

1.501

6.266

95.294

89

De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep

112.367

5.108

1.686

6.793

107.259

90

De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep

81.769

3.271

1.227

4.497

78.498

93

Aanpassing scholen i.v.m. gebruiksvergunning

6.666

6.666

100

6.766

0

94

Onderwijskundige vernieuwingen Bijzonder Speciaal Onderwijs

0

0

0

0

0

95

Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie

745.275

30.950

11.179

42.129

714.325

101

Uitbreiding De Piramide

0

0

0

0

0

102

Uitbreiding Mikado 4 groepen

587.540

20.893

8.813

29.706

566.647

217

Nieuwbouw jongeren accommodatie

422.351

16.282

6.335

22.617

406.070

241

Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg

31.612

1.264

474

1.739

30.347

243

Sociaal Cultureel Centrum Europaplein

410.594

13.439

6.159

19.598

397.155

262

Infrastructuur Mikado

63.881

2.281

958

3.240

61.600

263

Gymzaal Mikado

970.961

31.938

14.564

46.503

939.023

316

Vernieuwde publieksruimte ivm KCC

192.722

14.776

2.891

17.666

177.946

328

Renovatie Elzendaal College 2015 (742001)

271.500

18.750

4.073

22.823

252.750

341

Kindcentrum Picardie voorbereiding en uitvoering (742000)

9.312.991

234.800

139.695

374.495

9.078.191

358

Verbouwing gemeentekantoor (704200)

1.887.648

98.850

28.315

127.165

1.788.798

368

Gemeenschapsvoorzieningen kernen basiskrediet (761500)

127.788

5.400

1.917

7.317

122.388

373

Verduurzaming gemeentekantoor buitenschil (774000)

285.000

15.000

4.275

19.275

270.000

374

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (774001)

370.339

19.150

5.555

24.705

351.189

383

Elzendaalcollege uitbreiding

639.875

16.250

9.598

25.848

623.625

384

Mikado aanpassingen gebouw

334.600

17.500

5.019

22.519

317.100

394

Verbouwing gemeentekantoor uitbreiding (704203)

220.227

11.550

3.303

14.853

208.677

395

Verbouwing stadhuis Markt 1

84.379

2.313

1.266

3.578

82.066

400

Trafohuisje busstation (703002)

132.000

6.600

1.980

8.580

125.400

408

Semi-permanente sporthal (752000)

1.900.000

126.667

28.500

155.167

1.773.333

409

Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide (761510)

860.000

34.400

12.900

47.300

1.075.600

411

Kleedruimte Vense Boys nieuwbouw (752010)

0

0

0

0

155.000

412

Maatschappelijke accommodatie Heijen (761520)

500.000

20.000

7.500

27.500

480.000

A123

Totaal bedrijfsgebouwen met economisch nut

28.269.604

1.267.928

424.044

1.691.972

27.406.676

Activa module

   Omschrijving activum

Boekwaarde per 31-12-2021

Afschrijving/ aflossing 2022

Rente lasten 2022

Kapitaal lasten 2022

Boekwaarde per 31-12-2022

118

Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP

19.852

794

298

1.092

19.058

119

Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg

20.999

875

315

1.190

20.124

120

Activering voorziening rioleringswerken

379.132

15.797

5.687

21.484

363.334

121

Inventarisatie van niet op riolering aangesl.panden

7.782

556

117

673

7.226

123

Optimalisering riolering 1997

160.729

6.988

2.411

9.399

153.741

125

Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan

158.998

5.889

2.385

8.274

153.110

127

Reconstructie riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep.

290.772

11.631

4.362

15.992

279.141

128

Reconstructie riolering Nieuwstr/Oliestr/Molenstraat

54.946

2.198

824

3.022

52.748

129

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998

396.712

15.258

5.951

21.209

381.454

130

Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat

225.278

8.664

3.379

12.044

216.614

131

Prinses Irenestr. Riolering

120.572

4.306

1.809

6.115

116.266

133

Afvoerriool Goorseweg-Niers

7.122

509

107

616

6.613

134

Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg

15.818

1.055

237

1.292

14.763

135

Aanleg riolering in Nieuwstraat

21.423

1.428

321

1.750

19.995

136

Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III

57.171

3.573

858

4.431

53.597

137

Koeweidestraat riolering

70.461

2.516

1.057

3.573

67.944

139

Touwslagersgroes:  Spoelinstallatie bezinkbassin

23.698

1.185

355

1.540

22.513

140

Wilhelminastraat riolering

263.223

9.086

3.948

13.035

254.137

141

Niersdijk: riolering

106.848

3.639

1.603

5.241

103.209

142

Heidestraat: riolering

75.221

2.568

1.128

3.696

72.653

143

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999

225.966

8.049

3.389

11.439

217.917

144

Riolering buitengebied 

627.728

31.727

9.416

41.143

596.001

145

Plaatsing IBA's i.v.m. lozing buitengebied

383.182

11.216

5.748

16.964

371.966

146

Moutstraat vervanging riolering

76.878

2.402

1.153

3.556

74.475

147

Burgemeester Janssenstraat: riolering

21.520

686

323

1.009

20.834

148

Rioolvervanging/renovatie van de Gaest

32.564

958

488

1.446

31.607

149

Reconstructie riolering "Kom Ottersum"

47.125

1.309

707

2.016

45.816

150

Vervanging riolering 2006 div. locaties

96.355

2.753

1.445

4.198

93.602

151

Randvoorzieningen rioleringen

342.293

9.122

5.134

14.256

333.171

152

Vervanging riolering Heijenseweg

824.311

22.205

12.365

34.570

802.106

153

Vervanging riolering Langstraat

605.391

16.346

9.081

25.427

589.045

154

Vervanging riolering 2007 div. locaties

1.113.860

29.829

16.708

46.537

1.084.031

Activa module

   Omschrijving activum

Boekwaarde per 31-12-2021

Afschrijving/ aflossing 2022

Rente lasten 2022

Kapitaal lasten 2022

Boekwaarde per 31-12-2022

156

Infiltratieriool Willem Boyeweg

124.691

3.300

1.870

5.171

121.390

215

Milieustation Heijen, grond

141.780

0

2.127

2.127

141.780

216

Milieustation Heijen

183.243

16.659

2.749

19.407

166.585

242

GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering

26.160

545

392

937

25.615

245

GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen

645

13

10

23

632

252

GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering

142.773

2.805

2.142

4.947

139.968

256

GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen

242.078

4.771

3.631

8.402

237.307

264

Riolering Hoofdstraat

115.267

2.401

1.729

4.130

112.865

267

Riolering Dionisiusstraat

182.239

4.645

2.734

7.379

177.594

285

Emmastraat/Wilhelminaplein riolering

256.986

5.234

3.855

9.088

251.753

287

Gennep Centraal GRP Fase 1

359.056

7.323

5.386

12.709

351.733

288

Gennep Centraal GRP Fase 3

43.081

862

646

1.508

42.220

289

Gennep Centraal GRP Fase 5

23.850

450

358

808

23.400

305

Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek

531.415

10.411

7.971

18.382

521.004

306

Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide

634.285

12.194

9.514

21.709

622.091

308

Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan

216.564

4.199

3.248

7.447

212.365

310

Rioolvervanging Bolwerk

94.780

1.811

1.422

3.233

92.969

313

Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek

244.121

4.695

3.662

8.356

239.427

314

Optimalisering riool Condorstraat Gennep

149.276

2.871

2.239

5.110

146.405

315

Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening

68.768

1.251

1.032

2.283

67.517

319

Rioolvervanging Europaplein

175.500

3.250

2.633

5.883

172.250

320

Riolering Jan Lindersplein en groene gracht (772004)

163.290

2.997

2.449

5.447

160.292

321

Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat

477.440

8.997

7.162

16.159

468.443

323

Riolering Brugstraat

1.037.529

19.204

15.563

34.767

1.018.325

325

Riolering relining werkzaamheden 2014

133.227

2.500

1.998

4.498

130.727

326

Herinrichting gebied Martinustoren

133.343

2.516

2.000

4.516

130.827

333

Riolering centrumplan Heijen

104.814

1.906

1.572

3.478

102.909

334

Kunstgrasveld sportpark Heijkuul

135.667

2.467

2.035

4.502

133.200

335

Investeringen riolering jaarschijf 2015, Julianalaan (772000)

381.737

6.812

5.726

12.538

374.925

343

Investeringen riolering jaarschijf 2016, BBB Milsbeek (772001)

800.643

13.441

12.010

25.451

787.202

344

Investeringen riolering jaarschijf 2016, Haspel en Genneperhuisweg (772002)

108.799

1.943

1.632

3.575

106.856

345

Investeringen riolering jaarschijf 2016, relining (772003)

333.566

5.903

5.003

10.907

327.663

346

Investeringen riolering jaarschijf 2017, Nieuwwijkstraat (772006)

210.336

3.740

3.155

6.895

206.596

347

Investeringen riolering jaarschijf 2017, Margrietstraat/Roggestraat (772007)

959.082

16.417

14.386

30.803

942.666

348

Investeringen riolering jaarschijf 2017, relining (772008)

66.500

1.167

998

2.164

65.333

349

Investeringen riolering jaarschijf 2017, Kasteelstraat (772009)

550.114

9.642

8.252

17.893

540.473

Activa module

   Omschrijving activum

Boekwaarde per 31-12-2021

Afschrijving/ aflossing 2022

Rente lasten 2022

Kapitaal lasten 2022

Boekwaarde per 31-12-2022

352

Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen (772010)

47.106

833

707

1.540

46.272

362

Wateroverlast sportvelden Ottersum (772012)

125.098

2.183

1.876

4.060

122.915

387

Riolering Schuttersplein (772014)

634.801

10.700

9.522

20.222

624.101

388

Riolering Pottenhoek (772015)

316.514

5.333

4.748

10.081

311.180

389

Riolering Verloren land Sint Jansstraat (772017)

145.893

2.433

2.188

4.622

143.460

391

Rioolgemalen, drukriolering en randvoorzieningen 2020

269.949

18.873

4.049

22.923

251.076

403

Riolering Heesweg Heijen (772018)

650.000

10.833

9.750

20.583

639.167

404

Relining 2021 (772019)

50.000

833

750

1.583

49.167

405

Rioolgemalen, drukriolering en randvoorzieningen 2021

143.000

9.533

2.145

11.678

133.467

406

Renoveren minigemalen 2021 (772021)

152.000

10.133

2.280

12.413

141.867

407

Renoveren IBA's 2021 (772022)

71.700

4.780

1.076

5.856

66.920

A124

Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met economisch nut

19.032.637

500.930

285.490

786.420

18.531.707

337

Verkeersmaatregelen, 60 km/uur zone buitengebied

61.254

2.800

919

3.719

58.454

338

Herinrichting Bloemenstraat (721001)

332.427

14.703

4.986

19.690

317.724

339

Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat (721002)

69.000

3.000

1.035

4.035

66.000

340

Fietspad achter de Weverflat (721003)

434.116

18.990

6.512

25.502

415.126

342

Gebiedsontwikkeling Genneperhuisweg (757000)

436.037

20.788

6.541

27.329

415.249

353

Fietspad Hoofstraat Heijen (721005)

247.220

10.904

3.708

14.613

236.316

354

Fietstunnel 'Weverrotonde' (721004)

1.083.237

28.818

16.249

45.066

1.054.419

363

Herinrichting Schuttersplein Milsbeek (721006)

364.131

15.010

5.462

20.472

349.121

364

Herinrichting Pottenhoek (721007)

434.519

18.000

6.518

24.518

416.519

365

Verkeersmaatregelen, 60 km/uur zone Brem (721500)

166.498

7.183

2.497

9.680

159.315

366

Verkeersmaatregelen, Schaafsebosweg (721501)

285.200

12.400

4.278

16.678

272.800

376

Parkeerplaatsen Elzendaal College (722000)

110.208

4.592

1.653

6.245

105.616

377

Verkeersmaatregelen Zwarteweg buiten bebouwde kom

365.489

14.945

5.482

20.428

350.544

378

Verkeersmaatregelen verbindingsweg Milsbeek (721503)

228.538

9.200

3.428

12.628

219.338

380

N271 bijdrage aanpassingen (721505)

139.195

5.800

2.088

7.888

133.395

382

Verkeersmaatregelen Zwarteweg binnen bebouwde kom (721504)

100.000

4.000

1.500

5.500

96.000

392

Kindcentrum Picardie openbare ruimte (721008)

664.559

33.500

9.968

43.468

631.059

410

Kerk Ven-Zelderheide openbare ruimte (721011)

25.000

1.000

375

1.375

219.000

A124

Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut

5.546.628

225.634

83.199

308.833

5.515.994

179

Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14)

9.076

1.888

136

2.024

7.188

357

Vervanging telefooncentrale (704006)

38.773

4.997

582

5.579

33.776

361

Audioapparatuur raadzaal (701001)

48.152

6.049

722

6.771

42.103

375

Zonnepanelen gemeentewerf (774002)

62.911

7.864

944

8.807

55.047

397

Aanschaf strooiers (721060)

23.400

2.600

351

2.951

20.800

398

Vervanging audiovisuele middelen (704013)

96.554

27.500

1.448

28.948

69.054

401

Aanschaf strooiers (721061)

50.000

5.000

750

5.750

45.000

A126

Totaal machines, apparaten en installaties met economisch nut

328.866

55.898

4.933

60.831

272.968

Activa module

   Omschrijving activum

Boekwaarde per 31-12-2021

Afschrijving/ aflossing 2022

Rente lasten 2022

Kapitaal lasten 2022

Boekwaarde per 31-12-2022

186

Aanleg Urnentuin

5.990

545

90

634

5.445

188

Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats

2.109

527

32

559

1.582

189

Aanleg urnenmuur

13.567

971

204

1.175

12.596

281

Vervanging armaturen openbare verlichting

100.443

9.019

1.507

10.525

91.425

293

Mikado, inrichting gymzaal

4.744

4.744

71

4.815

0

327

Vervanging openbare verlichting 2015

124.731

8.466

1.871

10.337

116.265

329

Modernisering GBA (704003)

6.563

6.563

98

6.662

0

336

Vervanging netwerkinfrastructuur (704001)

9.312

9.312

140

9.452

0

351

Herinrichting raadzaal (701000)

33.500

4.500

502

5.003

28.999

356

Vervanging MS-Office (704005)

63.353

21.118

950

22.068

42.236

367

Openbare verlichting vervanging LED (721200)

225.758

11.935

3.386

15.322

213.823

369

Inventaris en apparatuur verbouwing gemeentekantoor

323.973

35.997

4.860

40.857

287.976

370

Vervanging SAN03 en SAN04 (data opslag) (704008)

35.877

13.863

538

14.401

22.014

371

Migratie Oracle 11-12 (704009)

39.812

16.250

597

16.847

23.562

372

Plaatsonafhankelijk werken (704010)

62.757

28.252

941

29.194

34.505

385

Vervanging netwerkinfrastructuur 2020 (704012)

167.830

43.750

2.517

46.268

124.080

386

Aanschaf mobile devices 2020 (704011)

34.730

11.577

521

12.098

23.153

402

Vervanging netwerkinfrastructuur 2021 (704014)

210.000

52.500

3.150

55.650

157.500

A129

Totaal overige materiële vaste activa met economisch nut

1.465.051

279.890

21.976

301.865

1.185.161

221

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

26.325

395

395

26.325

222

Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)

27.227

408

408

27.227

224

Deelname in samenwerking AVL nazorg BV

186

3

3

186

268

Deelneming Enexis Holding N.V.

55.242

829

829

55.242

276

Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie

23.166

347

347

23.166

278

Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.

36

1

1

36

A1311

Totaal kapitaalverstrekking aan deelnemingen

132.182

0

1.983

1.983

132.182

399

Verstrekte geldlening Enexis 2020

1.020.000

15.300

15.300

1.020.000

A1323

Totaal leningen aan overige verbonden partijen

1.020.000

0

15.300

15.300

1.020.000

230

Leningen startersfonds woningmarkt

489.509

7.343

7.343

489.509

379

Lening GennepNews

17.000

0

0

17.000

396

Lening stichting DBO

6.136

0

0

6.136

A1323

Totaal leningen aan overige verbonden partijen

512.645

0

7.343

7.343

512.645

Totaal generaal

57.112.613

2.340.279

856.342

3.196.622

55.372.334

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21