Bijlagen

Reserves en voorzieningen

 

2020

2021

2022

Omschrijving

Saldo 31-12

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Reserves 

Algemene vrije reserve

3.775.956

2.389.000

-2.530.000

3.634.956

0

-533.740

3.101.216

Algemene reserve ( weerstandsvermogen)

5.000.000

0

0

5.000.000

0

0

5.000.000

Resultaat dienstjaar

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal algemene reserves

8.775.956

2.389.000

-2.530.000

8.634.956

0

-533.740

8.101.216

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve budgetoverheveling

3.144.080

0

-3.144.080

0

0

0

0

Bestemmingsreserve 'sociaal domein'

950.000

0

-218.500

731.500

0

-218.500

513.000

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

1.149.828

40.000

-110.653

1.079.175

268.740

-214.810

1.133.105

Bestemmingsreserve Regio Deal

0

1.700.000

-156.500

1.543.500

-313.000

1.230.500

Bestemmingsreserve kunst en cultuur

54.640

0

-29.640

25.000

0

0

25.000

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

3.907.483

63.207

-2.100.000

1.870.690

0

0

1.870.690

Fonds  Bovenwijkse voorzieningen

165.822

0

0

165.822

0

0

165.822

Subtotaal bestemmingsreserves

9.371.854

1.803.207

-5.759.373

5.415.688

268.740

-746.310

4.938.118

Voorzieningen

Planmatig onderhoud wegen

95.607

355.000

-444.654

5.953

355.000

-321.368

39.585

Groot onderhoud gebouwen

1.250.685

550.000

-369.902

1.430.783

550.000

-1.088.987

891.796

Voorziening rioolrecht

517.794

1.501

0

519.295

0

-35.162

484.133

Voorziening afvalstoffenheffing

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening pensioenen wethouders

2.613.329

110.000

-85.500

2.637.829

110.000

-86.500

2.661.329

Voorziening wachtgeldverplichting

24.000

0

-24.000

0

0

0

0

Voorziening personeel

91.000

0

-70.120

20.880

0

-6.960

13.920

Voorziening waardering grondexploitaties

1.734.920

0

-67.315

1.667.605

0

-44.315

1.623.290

Voorziening herplantplicht

10.348

0

0

10.348

0

-10.348

0

Voorziening parkeren

0

0

0

0

0

0

0

Privatisering en onderhoud sportclubs

117.997

75.000

-88.978

104.019

75.000

-90.000

89.019

Kwaliteitsverbetering buitengebied

300.199

20.000

-75.000

245.199

15.000

-75.000

185.199

Kwaliteitsverbetering kernen

120.000

0

0

120.000

0

-40.000

80.000

Voorziening compensatie de Banen

944.660

300.000

-23.500

1.221.160

300.000

-923.500

597.660

Dubieuze debiteuren

628.000

20.000

-20.000

628.000

20.000

-20.000

628.000

Subtotaal voorzieningen

8.448.538

1.431.501

-1.268.968

8.611.071

1.425.000

-2.742.140

7.293.931

Totaal reserves en voorzieningen

26.596.347

5.623.708

-9.558.341

22.661.714

1.693.740

-4.022.190

20.333.264

 

2023

2024

Omschrijving

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Reserves 

Algemene vrije reserve

0

-120.000

2.981.216

0

-20.000

2.961.216

Algemene reserve ( weerstandsvermogen)

0

0

5.000.000

0

0

5.000.000

Resultaat dienstjaar

0

0

0

0

0

0

Subtotaal algemene reserves

0

-120.000

7.981.216

0

-20.000

7.961.216

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve budgetoverheveling

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve 'sociaal domein'

0

0

513.000

0

0

513.000

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

0

-266.123

866.982

0

-241.161

625.821

Bestemmingsreserve Regio Deal

-313.000

917.500

0

917.500

Bestemmingsreserve kunst en cultuur

0

0

25.000

0

0

25.000

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

0

0

1.870.690

0

0

1.870.690

Fonds  Bovenwijkse voorzieningen

0

0

165.822

0

0

165.822

Subtotaal bestemmingsreserves

0

-579.123

4.358.995

0

-241.161

4.117.834

Voorzieningen

Planmatig onderhoud wegen

355.000

-66.437

328.148

355.000

-330.000

353.148

Groot onderhoud gebouwen

550.000

-383.268

1.058.528

550.000

-1.317.345

291.183

Voorziening rioolrecht

0

-80.225

403.908

0

-106.250

297.658

Voorziening afvalstoffenheffing

0

0

0

0

0

0

Voorziening pensioenen wethouders

110.000

-108.000

2.663.329

110.000

-119.500

2.653.829

Voorziening wachtgeldverplichting

0

0

0

0

0

0

Voorziening personeel

0

-6.960

6.960

0

-6.960

0

Voorziening waardering grondexploitaties

0

-905.064

718.226

0

-656.264

61.962

Voorziening herplantplicht

0

0

0

0

0

0

Voorziening parkeren

0

0

0

0

0

0

Privatisering en onderhoud sportclubs

75.000

-85.000

79.019

75.000

-62.500

91.519

Kwaliteitsverbetering buitengebied

15.000

-75.000

125.199

15.000

-75.000

65.199

Kwaliteitsverbetering kernen

0

-40.000

40.000

0

-40.000

0

Voorziening compensatie de Banen

0

0

597.660

0

0

597.660

Dubieuze debiteuren

20.000

-20.000

628.000

20.000

-20.000

628.000

Subtotaal voorzieningen

1.125.000

-1.769.954

6.648.977

1.125.000

-2.733.819

5.040.158

Totaal reserves en voorzieningen

1.125.000

-2.469.077

18.989.187

1.125.000

-2.994.980

17.119.207

 

2025

Omschrijving

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Reserves 

Algemene vrije reserve

0

0

2.961.216

Algemene reserve ( weerstandsvermogen)

0

0

5.000.000

Resultaat dienstjaar

0

0

0

Subtotaal algemene reserves

0

0

7.961.216

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve budgetoverheveling

0

0

0

Bestemmingsreserve 'sociaal domein'

0

0

513.000

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

0

-209.884

415.937

Bestemmingsreserve Regio Deal

0

917.500

Bestemmingsreserve kunst en cultuur

0

0

25.000

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

0

0

1.870.690

Fonds  Bovenwijkse voorzieningen

0

0

165.822

Subtotaal bestemmingsreserves

0

-209.884

3.907.950

Voorzieningen

Planmatig onderhoud wegen

355.000

-330.000

378.148

Groot onderhoud gebouwen

550.000

-287.891

553.292

Voorziening rioolrecht

0

-156.182

141.476

Voorziening afvalstoffenheffing

0

0

0

Voorziening pensioenen wethouders

110.000

-130.000

2.633.829

Voorziening wachtgeldverplichting

0

0

0

Voorziening personeel

0

0

0

Voorziening waardering grondexploitaties

0

0

61.962

Voorziening herplantplicht

0

0

0

Voorziening parkeren

0

0

0

Privatisering en onderhoud sportclubs

75.000

-40.000

126.519

Kwaliteitsverbetering buitengebied

0

-65.199

0

Kwaliteitsverbetering kernen

0

0

0

Voorziening compensatie de Banen

0

0

597.660

Dubieuze debiteuren

20.000

-20.000

628.000

Subtotaal voorzieningen

1.110.000

-1.029.272

5.120.886

Totaal reserves en voorzieningen

1.110.000

-1.239.156

16.990.051

 

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21