Programma's

Dienstverlening

Visie

De inwoners en ondernemers kunnen rekenen op een meedenkende gemeente die maatwerk levert en op dienstverlening, die aansluit bij hun wensen, behoeften en mogelijkheden. We hechten aan burgerparticipatie en overheidsparticipatie, maar willen onze inwoners en ondernemers niet overvragen. We hebben een flexibele rolopvatting: er is veel ruimte voor initiatieven vanuit de lokale samenleving zelf, maar als het nodig is, zijn we ook bereid zelf de regie te nemen.

We maken onze digitale dienstverlening zo gebruiksvriendelijk, dat de meeste mensen daar de voorkeur aan geven. Persoonlijk contact blijft echter altijd mogelijk. De keuze hiervoor ligt bij onze inwoners en ondernemers.

Onze inwoners komen op de eerste plaats, niet de regels en procedures. Om onze dienstverlening verder te verbeteren, kijken we kritisch naar onze processen en richten ons werk en administratieve systemen daarop in. We communiceren in begrijpelijke taal.

Duurzaamheid

Niet van toepassing voor dit programma.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

  • Dienstverlening op maat | we willen dat onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers verder verbetert waarbij we aandacht hebben voor alle doelgroepen in onze samenleving; we willen maatwerk leveren. We willen ook dat de gemeentelijke grondhouding zich nog verder ontwikkelt in de richting van een proactieve meedenkende gemeente.
Lasten € 605.304
Baten € -229.280
Saldo € 376.024
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21