Financiële Begroting

Investeringen en balansontwikkelingen

In de begroting 2022-2025 is het onderstaande investeringsvolume opgenomen:

 • Verkeersmaatregelen Spoorwegje en Zandstraat

€ 240.000

 • Verbindingsweg N271-Ringbaan

€ 4.000.000

 • Reconstructie Karrevensweg en Brem

€ 450.000

 • Openbare verlichting vervanging LED

€ 300.000

 • Vervanging AED's

€ 30.000

 • Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

€ 300.000

 • Gemeenschapsvoorzieningen

€ 1.200.000

 • Aankoop grond locatie Steenfabriek

€ 60.000

 • Vervanging audioapparatuur raadzaal

€ 30.000

 • Vervangingen ICT

€ 637.000

 • Vervangingen riolering

€ 4.160.000

Totaal

€ 11.407.000

Een specificatie van de investeringen is opgenomen in de bijlage Meerjarig investeringsprogramma.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21