Bijlagen

Meerjarig investeringsprogramma

 

Investeringsprogramma 2022-2025

Omschrijving investering

Jaar van investering

Afschr. termijn

Afschr. bedrag

Kapitaallasten

2022

2023

2024

2025

2023

2024

2025

2026

Programma 2 Openbare ruimte

Openbare verlichting LED

300.000

20

15.000

19.500

19.275

19.050

Verkeersveiligheid"Spoorwegje"

100.000

25

4.000

5.500

5.440

5.380

5.320

Verkeersveiligheid Zandstraat

140.000

25

5.600

7.700

7.616

7.532

7.448

Verbinding N271-Ringbaan

4.000.000

40

100.000

160.000

158.500

157.000

155.500

Reconstructie Karrevenseweg

450.000

25

18.000

24.750

24.480

24.210

23.940

Programma 6 Sociaal domein

Gemeenschapsvoorzieningen

600.000

25

24.000

33.000

32.640

32.280

31.920

Gemeenschapsvoorzieningen

600.000

25

24.000

33.000

32.640

32.280

Vervanging AED's 

30.000

10

3.000

3.450

3.405

3.360

3.315

Programma 7 Duurzaamheid

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

300.000

20

15.000

19.500

19.275

19.050

18.825

Programma 8 Volkshuisvesting

Aankoop grond locatie Steenfabriek

60.000

nvt

0

900

900

900

900

Programma 10  Bestuur en Organisatie

Audioapparatuur raadzaal

30.000

5

6.000

6.450

6.360

6.270

Netwerkinfrastructuur

150.000

4

37.500

39.750

39.188

38.625

38.063

Netwerkinfrastructuur

175.000

4

43.750

46.375

45.719

Vervanging mobile thin clients

55.250

4

13.813

14.642

14.435

14.227

14.020

Vervanging iPads en laptops

46.750

4

11.688

12.389

12.214

12.039

Netwerkinfrastructuur

210.000

4

52.500

55.650

Totaal exclusief riolering

5.885.250

976.750

175.000

210.000

373.851

309.192

377.217

419.428

470.258

Programma 7 Duurzaamheid

Investeringen riolering jaarschijf 2022

1.010.000

60

16.833

31.983

31.731

31.478

31.226

Investeringen riolering overig 2022

176.600

15

11.773

14.422

14.245

14.069

13.892

Investeringen riolering jaarschijf 2023

500.000

60

8.333

15.833

15.708

15.583

Investeringen riolering overig 2023

184.000

15

12.267

15.027

14.843

14.659

Investeringen riolering jaarschijf 2024

1.190.000

60

19.833

37.683

37.386

Investeringen riolering overig 2024

179.800

15

11.987

14.684

14.504

Investeringen riolering jaarschijf 2025

920.000

60

15.333

29.133

Investeringen riolering overig 2025

0

15

0

0

subtotaal riolering

1.186.600

684.000

1.369.800

920.000

96.359

46.405

76.836

128.465

156.382

Totaal generaal

7.071.850

1.660.750

1.544.800

1.130.000

470.210

355.597

454.053

547.893

626.640

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21