Algemeen

Kerngegevens

Kerngegevens gemeente Gennep

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Sociale structuur

Aantal inwoners

17.035

16.950

17.235

Jongeren 0 t/m 19 jaar

3.367

3.430

3.406

Middengroep 20 t/m 64 jaar

9.479

9.470

9.591

Ouderen 65 jaar en ouder

4.189

4.050

4.238

Aantal uitkeringen bijstand en IOAW

233

235

238

Aantal WSW (ultimo)

193 SE

197 SE

181 SE

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha)

5.042

5.042

5.042

Waarvan land

4.762

4.802

4.744

Waarvan water

281

238

299

Lengte wegen (in km)

208

208

208

Waarvan onverhard

49

49

49

Waarvan verhard

159

159

159

Aantal woonruimten

8.728

8.715

8.763

Financieel

Totale lasten (excl. mutatie reserves)

€ 53.032.149

€ 56.157.266

€ 52.703.596

Lasten per inwoner

€ 3.113

€ 3.313

€ 3.058

Opbrengst belastingen

€ 4.195.000

€ 5.192.000

€ 5.572.000

Opbrengst belastingen per inwoner

€ 248

€ 306

€ 323

Uitkering Gemeentefonds incl. soc. domein

€ 32.372.000

€ 31.932.000

€ 32.095.700

Alg. Uitkering Gemeentefonds per inwoner

€ 1.900

€ 1.883

€ 1.862

Netto schuldquote 1)

36,15%

49,86% 2)

79,52% 2)

Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen

36,15%

49,86% 2)

77,56% 2)

Solvabiliteitsratio 1)

31,39%

26,78% 2)

19,61% 2)

Grondexploitatie1)

1,23%

1,78%

-0,64%

Structurele exploitatieruimte1)

2,3%

0,19%

0,66%

Belastingcapaciteit1)

94,31%

103,39%

98,38%

  1. Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
  2. De wijziging in deze kengetallen ten opzichte 2020 komt door het aantrekken van een nieuwe geldlening voor o.a. de financiering nieuwbouw Ganapja en doordat het balanstotaal toeneemt als gevolg van het hoge investeringsniveau.

Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21