Bijlagen

Subsidies

Prog.

Taakveld

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

01 - Veiligheid

1.2 - Openbare orde en veiligheid

612000 - Integrale veiligheid

14.300

14.300

14.300

14.300

14.300

02 - Openbare ruimte

2.1 - Verkeer en vervoer

621500 - Verkeersmaatregelen

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

621510 - Verkeersveiligheid

7.500

1.000

1.000

1.000

1.000

621520 - Verkeers-en vervoersplannen

8.700

10.000

10.000

10.000

10.000

03 - Economische structuur, toerisme en recreatie

3.4 - Economische promotie

634000 - Evenementen

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

634010 - Kermissen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

634020 - Toeristische promotie

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

04 - Onderwijs en kinderopvang

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

643000 - Onderwijsbegeleiding

20.210

20.210

20.210

20.210

20.210

643040 - Lokaal onderwijsbeleid

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

643100 - Peuterspeelzalen

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

661000 - Kinderopvang

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

05 - Cultuur en sport

5.1 - Sportbeleid en activering

651000 - Stimulering sportbeoefening

105.000

117.000

117.000

117.000

117.000

5.2 - Sportaccommodaties

652020 - Buitensportaccommodaties

98.150

114.150

114.150

114.150

114.150

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

653000 - Amateuristische cultuur beoefening

72.000

74.000

74.000

74.000

74.000

653010 - Internationale samenwerking

18.477

16.000

16.000

16.000

16.000

653020 - Kunst

25.462

15.000

15.000

15.000

15.000

653030 - Cultuur beoefening (Roepaen)

78.500

81.250

82.000

82.750

73.500

5.4 - Musea

654000 - Musea

25.398

25.580

25.580

25.580

25.580

5.5 - Cultureel erfgoed

655100 - Rijksmonumenten

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

655300 - Particuliere monumenten

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

5.6 - Media

656000 - Openbare bibliotheek

363.500

369.000

374.500

380.000

385.700

656010 - Lokale Omroep

9.244

11.000

11.000

11.000

11.000

Prog.

Taakveld

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

06 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

661020 - WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid

104.206

103.624

103.624

103.624

103.624

661060 - WMO Jeugd en jongerenwerk

25.500

26.000

26.500

26.500

26.500

661070 - WMO Kernen en wijken

181.384

206.870

184.870

184.870

184.870

661090 - WMO Mantelzorg

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

661500 - Gemeenschapsaccommodaties

61.343

19.343

19.343

19.343

19.343

6.2 - Wijkteams

662000 - WMO Dienstverlening en communicatie

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

7.1 - Volksgezondheid

671010 - Rode Kruis

4.044

4.105

4.105

4.105

4.105

07 - Duurzaamheid

7.2 - Riolering

672000 - Riolering algemeen

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

TOTAAL

1.725.418

1.730.932

1.715.682

1.721.932

1.718.382

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21